Altres textos

La representació de les relacions sexuals i afectives a les sèries televisives i als vídeos musicals

El sexisme és la nova normalitat