Bases del concurs

Descripció

El concurs (RE)Imagina’t és una iniciativa de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, adreçada a grups de nois i noies d’entre 14 i 18 anys dels centres d’educació formal i d’entitats d’educació en el lleure dels municipis que formen part d’aquest Observatori.

A través d’aquesta convocatòria es pretén impulsar la creació participativa dels nois i les noies tot incentivant la seva implicació en la construcció de nous models comunicatius que encarin positivament la diferència sexual i les identitats de gènere.

Els grups participants poden optar a presentar la idea, el guió i storyboard d’una creació audiovisual i/o presentar una peça audiovisual que defensi, així mateix, un ús no sexista ni androcèntric dels mitjans audiovisuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les identitats de gènere i LGTBI.

Per participar en qualsevol de les dues modalitats, és imprescindible haver-se inscrit abans del 10 de novembre de 2017 a observatorid@observatoridelesdones.org.

La inscripció és gratuïta.

Descarregueu la inscripció aquí.

 

Aquí podeu consultar el Jurat de la 9a edició del concurs.

 


Destinataris/Destinatàries

Pot participar l’alumnat dels centres o els grups d’educació en el lleure dels municipis implicats en l’Observatori.

 


Categories

Els premis es convoquen en dues categories específiques, una adreçada a grups de nois i noies de 14, 15 i 16 anys, i una altra a grups de nois i noies de 17 i 18 anys.

 


Modalitats

Els i les participants poden optar a les següents modalitats:

A: Idea, guió i storyboard d’una creació audiovisual que defensi un ús no sexista ni androcèntric dels mitjans audivosiuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les identitats de gènere i LGTBI. Durada màxima: 20 segons.

B: Realització d’una creació audiovisual que defensi un ús no sexista ni androcèntric dels mitjans audiovisuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les identitats de gènere i LGTBI. Durada màxima: 30 segons.

 


Premis

S’atorgaran 8 premis, 4 per als guions (modalitat A) i 4 per a les creacions audiovisuals (modalitat B), segons la distribució següent:

  • 2 premis als millors guions presentats a la categoria de 14 a 16 anys.
  • 2 premis als millors guions presentats a la categoria de 17 i 18 anys.
  • 2 premis a les millors creacions audiovisuals presentades a la categoria de 14 a 16 anys.
  • 2 premis a les millors creacions audiovisuals presentades a les categoria de 17 i 18 anys.

Els grups guanyadors de la modalitat A, com a premi, podran realitzar la seva idea amb els equips professionals i tècnics de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Les peces realitzades s’emetran per TV3, al programa INFO K. Posteriorment es podran veure a l’Observatori, al blog del programa INFO K i a través de diverses plataformes a internet. Així mateix, restaran a disposició dels municipis i centres participants interessats a difondre’l.

Els 4 grups guanyadors de la modalitat B tindran com a premi la possibilitat de participar, amb tot el seu grup classe, en un taller de muntatge col·laboratiu amb l’enginy tecnològic Mash Up Table.

 


 

Podeu descarregar les bases de participació aquí.

Podeu descarregar el calendari de treball aquí.

 


Documents de treball

Aquí disposeu de les plantilles amb què presentareu el guió i l’storyboard.

Guió i storyboard

Instruccions per a les plantilles

Plantilla de guió
Plantilla de storyboard


Contingut audiovisual de suport

 

Bones pràctiques a la ficció

Muntatge que recull fragments de pel·lícules i sèries que opten per una caracterització dels personatges no sexista i, en definitiva, per una representació audiovisual allunyada dels estereotips de gènere.

Bones pràctiques a la publicitat, els videoclips i les campanyes de sensibilització

Conjunt de fragments de pràctiques positives als àmbits esmentats.

Exemples d’storyboard

Storyboard i aplicació del film Barrio, de Fernando León de Aranoa (1998)
Storyboard i aplicació del film Lord of the rings, de Peter Jackson (2001)

Exemple d’storyboard de publicitat (1)
Exemple d’storyboard de publicitat (2)
Exemple d’storyboard de publicitat (3)

Storyboard d’un vídeo d’edicions anteriors

 

 


Breu marc conceptual

Anomenem clips sexistes aquelles produccions audiovisuals que executen una violència simbòlica que perpetua les desigualtats i els estereotips de gènere. Amb la repetició d’aquests valors, la publicitat, les pel·lícules, les sèries, les cançons, els videoclips i els mitjans de comunicació en general sovint ens acosten una imatge de les dones (i les nenes) i dels homes (i els nens) que s’acaba concebent com a natural.

Així, aquest tipus de produccions donen per fet actituds i valors en què les dones s’ocupen de les tasques de la casa, l’alimentació familiar, rentar la roba, tenir cura dels infants i la gent gran, i que se senten valorades tenint cura de la seva imatge, que se cenyeix a un tipus de bellesa molt concret (dones boniques, joves, primes, esveltes, depilades, amb cabelleres sedoses, pestanyes llargues i ben vestides). En canvi, als homes els imposa que han de ser forts, actius, tenir autoritat i s’han d’ocupar de gestionar l’economia (l’entrada de diners) de les famílies.

És cert que, cada vegada més, en alguns anuncis o altres produccions audiovisuals apareixen homes fent feines domèstiques com cuinar, rentar plats, o tenir cura dels infants, però no ho fan com una responsabilitat quotidiana. Solen ser situacions “excepcionals”, com cuinant menjar preparat, rentant amb detergents que “netegen sols” o utilitzant rentadores que es programen de manera automàtica. Així, la incapacitat dels homes ajuda a destacar la qualitat dels productes. En altres casos, veurem els homes fent tasques domèstiques amb un to en clau d’humor, ja que els presenta ridiculitzats i inhàbils, ballant i cantant a la cuina, vestits amb robes estrambòtiques o patint tota mena de problemes mentre intenten canviar uns bolquers. El resultat final és que, alhora de la veritat, s’acaba reforçant la idea que les feines de casa són “coses de dones”.

Per això, amb el programa (Re)Imagina’t es proposa la creació de peces audiovisuals que presentin diversitat de cossos, que evitin els rols de gènere associats al sexe, que mostrin homes i dones relacionant-se de noves maneres (no només en la seducció) i que presentin un model de dona autosuficient que sap el que vol i com aconseguir-ho sense l’ajuda masculina.

 


→ Recomanacions per als vostres films ←

Què s’inverteix quan invertim els rols de gènere?

El model patriarcal de la nostra societat ha promogut, tradicionalment, un ordre social segons el qual els atributs associats a la masculinitat gaudeixen de major prestigi que els atributs associats a la feminitat. Així doncs, aquest model reforça la idea que allò masculí correspon a l’espai públic, l’acció, la valentia, l’èxit social, el domini i la virilitat sexual, mentre que allò femení correspon a l’espai privat, l’estatisme, la por, la dependència i la fragilitat.

Les creacions audiovisuals que volen superar aquests estereotips i rols de gènere, sovint ho fan proposant una simple inversió: els nois també poden rentar plats, portar roba rosa o comprar flors, de la mateixa manera que les noies poden jugar a videojocs, vestir amb roba ampla i encarregar-se de l’economia.

Tot i que aquestes inversions suposen un primer exercici per denunciar la construcció binària de la societat, heu de parar atenció en que no tenen el mateix efecte d’un costat o de l’altre. Atès al prestigi associat als atributs masculins, una noia “fent coses de nois” ens pot semblar exitosa i valenta, mentre que un noi “fent coses de noies” i, per tant, amb menys prestigi social, a vegades pot “fer riure” i provocar un efecte còmic en l’audiència.

Per tal de superar aquesta dicotomia i proposar guions i vídeos no sexistes i creatius, deixeu volar la imaginació! Hi ha moltes maneres de ser i de viure!

Posada en escena i ús dels colors:

Quan penseu l’escenografia i el vestuari dels o les vostres protagonistes, valoreu l’ús de colors que no hagin estat tradicionalment assignats a un gènere o a l’altre. La paleta de colors és molt àmplia!

La diferència és positiva!

Les diferències ens enriqueixen. La defensa de la igualtat d’oportunitats no s’ha d’entendre com una lluita per l’eliminació de les diferències, sinó per l’eliminació de la discriminació per l’existència d’aquestes diferències.

 


Glossari

Androcentrisme:

Sistema de relacions socials basat en el predomini d’un model masculí relacionat amb el poder públic, erigit com a regulador de tots els paràmetres culturals i socials i amb voluntat universalitzant.

Arquetip:

Patró o model relatiu a un conjunt de trets que acaben imposant-se com a definitoris de persones, grups humans o d’altres. A partir d’aquest naturalisme cultural se’n defineixen o se n’elaboren d’altres.

Cosificació:

Estratègia visual i narrativa que consisteix en desproveir de la voluntat i l’agència a una persona, generalment una dona.

Estereotip:

Conjunt d’idees que s’obtenen a partir de les normes culturals prèviament establertes i que poden convertir-se, a ulls d’un grup o una societat, en un model de comportament que se sobreposa a la realitat dels subjectes i que, sovint, cal seguir per ser acceptat o acceptada.

Fragmentació:

Estratègia visual que consisteix en mostrar els cossos de manera fragmentada, generalment acompanyant altres objectes o persones. La representació fragmentada dels cossos de les dones sovint implica la seva cosificació i objectualització.

Gènere:

Conjunt de característiques socials, culturals, polítiques, psicològiques, jurídiques i econòmiques construïdes socioculturalment que la societat assigna a les persones de forma diferenciada, com a pròpies d’homes i dones. Els gèneres són construccions socioculturals que varien a través de la història i es refereixen a les característiques psicològiques i culturals que la societat atribueix al que considera “masculí” i “femení” mitjançant l’educació, l’ús del llenguatge, la família, la religió, els mitjans de comunicació, i altres agents socialitzadors.

Igualtat efectiva entre homes i dones:

La igualtat entre homes i dones és un dret universal, reconegut per diferents tractats internacionals, i és un principi directament vinculat a l’exercici de la ciutadania lliure i responsable. Promoure la igualtat entre homes i dones no significa que hagi d’existir un tractament idèntic per a tothom, sinó que el tractament entre uns i les altres serà equivalent, és a dir, que tindrà el mateix valor. Convé tenir present que la igualtat efectiva entre homes i dones no significa l’eliminació de les diferències –diferències que en sí mateixes ens enriqueixen- sinó l’absència de discriminació per a l’existència d’aquestes diferències.

Interseccionalitat:

És una teoria que proposa considerar diferents categories de discriminació construïdes social i culturalment que interactuen en nivells simultanis i contribueixen a generar desigualtats socials de manera sistemàtica. Alguns exemples d’aquestes categories que intersecten amb el gènere i sexe són: raça, ètnia, la religió, les identitats sexuals, la nacionalitat, la classe social, diversitat funcional.

LGTBI:

Sigla que representa al moviment pels drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals en defensa de la llibertat i la diversitat de gènere i d’orientació sexual.

Objectualització:

Estratègia visual i narrativa que consisteix en assimilar la imatge d’un subjecte generalment femení a un objecte de consum.

Patriarcat:

Forma d’organització social i política que dóna la màxima importància als homes i al seu rol dominant en tots els àmbits de la societat. Es tracta d’un model estès arreu del món i que presenta moltes variacions.

Sexisme:

Ideologia que es fonamenta en una cultura que diferencia els sexes i els jerarquitza i manté unes normes de comportament que corresponen a aquesta divisió. El sexisme assigna capacitats, valors, normes i rols diferents entre homes i dones. Les conductes sexistes, que promouen una hipervalorització d’allò masculí en contraposició a una minusvalorització d’allò femení, són difícils de detectar perquè encara ara estan molt arrelades en la societat, tenen lloc de manera quotidiana.

Violència masclista:

La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que – produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions-  tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Violència simbòlica:

És la violència que s’exerceix a través del conjunt d’estructures de pensament, culturals i socials d’un determinat grup en un determinat moment.

Voyeurisme:

Desig d’obtenir plaer a través de la contemplació, sense ser vist, de les activitats que formen part de la intimitat d’altres persones.


 

Podeu descarregar el breu marc conceptual, el glossari i les recomanacions aquí.

 


El programa (RE)Imagina’t compta amb la col·laboració de TV3 (el programa Info K), la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i l’Escola Universitària adscrita a la Universitat de Girona.

tv3 tags blanquerna

 


1ª EDICIÓ 2ª EDICIÓ 3ª EDICIÓ 4ª EDICIÓ 5ª EDICIÓ 6ª EDICIÓ 7ª EDICIÓ 8ª EDICIÓ 9ª EDICIÓ