(RE)imagina’t. Creacions audiovisuals no sexistes.

1ª EDICIÓ 2ª EDICIÓ 3ª EDICIÓ 4ª EDICIÓ 5ª EDICIÓ 6ª EDICIÓ 7ª EDICIÓ 8ª EDICIÓ

L’experiència de participació d’alumnes i professorat en el (RE)Imagina’t 2016/17


Consulteu els premiats de la 8è edició del curs 2016/2017.


Inscripcions obertes per la 9a edició (curs 2017/18)

Descripció

El concurs (RE)Imagina’t és una iniciativa de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, adreçada a grups de nois i noies d’entre 14 i 18 anys dels centres d’educació formal i d’entitats d’educació en el lleure dels municipis que formen part d’aquest Observatori.

A través d’aquesta convocatòria es pretén impulsar la creació participativa dels nois i les noies tot incentivant la seva implicació en la construcció de nous models comunicatius que encarin positivament la diferència sexual i la diversitat de les identitats de gènere.

Els grups participants poden optar a presentar la idea, el guió i storyboard d’una creació audiovisual (Modalitat A) i/o presentar una peça audiovisual (Modalitat B) que defensi un ús no sexista ni androcèntric dels mitjans audiovisuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les identitats de gènere i LGTBI.

Per participar en qualsevol de les dues modalitats, és imprescindible haver-se inscrit mitjançant el formulari en línia (clicable aquí) entre el 4 de setembre i l’10 de novembre de 2017.

 

La inscripció és gratuïta.

 


Destinataris/Destinatàries

Pot participar l’alumnat dels centres o els grups d’educació en el lleure dels municipis implicats en l’Observatori.

 


Categories

Els premis es convoquen en dues categories específiques, una adreçada a grups de nois i noies de 14, 15 i 16 anys, i una altra a grups de nois i noies de 17 i 18 anys.

 


Modalitats

Els i les participants poden optar a les següents modalitats:

A: Idea, guió i storyboard d’una creació audiovisual que defensi un ús no sexista ni androcèntric dels mitjans audivosiuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les identitats de gènere i LGTBI. Durada màxima: 20 segons.

B: Realització d’una creació audiovisual que defensi un ús no sexista ni androcèntric dels mitjans audiovisuals i afavoreixi la diversitat en la representació de les identitats de gènere i LGTBI. Durada màxima: 30 segons.

 


Premis

S’atorgaran 8 premis, 4 per als guions (modalitat A) i 4 per a les creacions audiovisuals (modalitat B), segons la distribució següent:

  • 2 premis als millors guions presentats a la categoria de 14 a 16 anys.
  • 2 premis als millors guions presentats a la categoria de 17 i 18 anys.
  • 2 premis a les millors creacions audiovisuals presentades a la categoria de 14 a 16 anys.
  • 2 premis a les millors creacions audiovisuals presentades a les categoria de 17 i 18 anys.

Els grups guanyadors de la modalitat A, com a premi, podran realitzar la seva idea amb els equips professionals i tècnics de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Les peces realitzades s’emetran per TV3, al programa INFO K. Posteriorment es podran veure a l’Observatori, al blog del programa INFO K i a través de diverses plataformes a internet. Així mateix, restaran a disposició dels municipis i centres participants interessats a difondre’l.

Els 4 grups guanyadors de la modalitat B tindran com a premi la possibilitat de participar, amb tot el seu grup classe, en un taller de muntatge col·laboratiu amb l’enginy tecnològic Mash Up Table.

 


 

Les creacions audiovisuals premiades es presentaran públicament en un acte de cloenda.

 


Recursos didàctics i continguts de suport

Aquí disposeu del material de treball que necessitareu en el procés: des de les plantilles amb què presentareu el guió i el storyboard fins a exemples que us ajudaran en la feina. (Pendent d’actualització per al curs 2017-2018).

GUIÓ

Instruccions per a la plantilla de guió

Plantilla de guió

Exemple de guió publicitat

STORYBOARD

Instruccions per la plantilla de storyboard
Plantilla de storyboard

Exemple de storyboard cinema 01
Exemple de storyboard cinema 02

Exemple de storyboard publicitat 01
Exemple de storyboard publicitat 02
Exemple de storyboard publicitat 03
Exemple de storyboard publicitat 04
Exemple de storyboard publicitat 05

Exemple de storyboard televisió 01
Exemple de storyboard televisió 02

Exemple d’aplicació de storyboard 01
Exemple d’aplicació de storyboard 02

LLENGUATGE AUDIOVISUAL

Bones pràctiques publicitàries

Exemple 1. Nike.
Exemple 2. Mixta.
Exemple 3. Iphone 4.

Publicitat sexista

Exemple 1. Wii fit
Exemple 2. Spot Axe El fin del mundo
Exemple 3. Amstel, sabemos lo que te gusta

 

 


L’Observatori compta amb el suport de d’Institut Català de les Dones i de la Diputació de Barcelona

logo_Gene-ICD logo_Diputacio-Xarxa-Munic


El programa (RE)Imagina’t compta amb la col·laboració de TV3(el programa Info K) i de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna

tv3 tags blanquerna