Si bé no hem de deixar de banda que sobretot es tracta d’una campanya que vol vendre roba esportiva femenina, sí és cert que aquest espot ens ofereix una construcció alternativa a l’habitual imatge estereotipada que es mostra de les dones a la publicitat. En un to informal, les protagonistes són representades com a persones amb capacitat de decisió i actives, en un context on el model estètic i la salut no estan en desacord.