Decàleg

Procés participatiu per a l’elaboració d’un decàleg per dones i mitjans de comunicació

El decàleg. Deu punts a tenir en compte per a una millor representació de les dones en els mitjans de comunicació

Aquest decàleg és el resultat d’un procés participatiu en què s’han implicat més de 150 dones dels vint-i-sis municipis que formen l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

El decàleg vol funcionar com a plec d’orientacions i recomanacions per als mitjans de comunicació.

Aquest decàleg ha tingut la voluntat d’integrar i donar veu a les persones implicades en el procés de treball. El procés d’elaboració ha permès debatre i reflexionar críticament i en profunditat sobre la representació de les dones que fan els mitjans de comunicació. Així doncs, cada grup o consell de dones, d’acord amb unes línies comunes de treball, ha realitzat el seu propi decàleg posant atenció en aquells aspectes que cadascuna ha considerat més importants.