Slide Origen 8 de març Pàgina 1 Pàgina 2 Pàgina 3 URSS, 1932 URSS, 1926 URSS, 1928 URSS, 1929 URSS, 1930 URSS, 1931 URSS, 1932 URSS, 1931 URSS, 1956 URSS, 1960 URSS, 1959 URSS, 1963 URSS, 1963 URSS, 1964 Alemanya, 1914 Londres, 1975 EUA, 1970 Barcelona Barcelona, anys 80 Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona, 1983 Barcelona, 1983