Exposicions

Quina Feinada!

Amb l’objectiu de donar valor i fer visibles les experiències diverses de les dones en relació al treball, aquesta exposició és un dels resultats del projecte “Quina Feinada!” i s’ha elaborat a partir dels testimonis d’algunes de les dones que van participar en el procés de filmació de dos films documentals “Quina Feinada – Reflexions col·lectives del treball femení” en el qual es van implicar 14 ajuntaments integrats a l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.

Més informació sobre Quina Feinada

Imatges per pensar

Formada per 9 roll up, aquesta exposició pretén generar una reflexió al voltant d’algunes absències, presències i tòpics relacionats amb la representació de les dones i que són freqüents en gran part dels continguts dels mitjans de comunicació.

Consulteu tota la informació

La representació dels cossos de les dones

L’exposició té com a objectiu la iniciació en la lectura crítica de la representació que fan els mitjans de comunicació audiovisual del cos femení, desxifrant els missatges ocults que tenen les imatges per tal de posar en evidència els prejudicis adquirits, que contribueixen a que tinguem una percepció condicionada del propi cos. El recorregut que proposem situa les imatges actuals en relació a les del passat, establint paral·lelismes que permeten entendre els orígens i la funció de les formes de representació hegemòniques.

TVE a la inauguració de l’exposició “La representació dels cossos de les dones” a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, 11 d’octubre de 2010: L’observatori en els mitjans de comunicació.