Eina per a una comunicació no sexista

Aquesta comunicació és sexista? En aquest taller s’analitzem diferents missatges i s’identifiquen les pràctiques sexistes en l’àmbit comunicatiu tot fent servir el recurs que ha creat l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació: Eina per a una comunicació no sexista. L’eina està integrada per un qüestionari, un recull d’orientacions jurídiques i un conjunt d’exemples, glossari i referències per detectar fàcilment el caràcter sexista o no dels continguts comunicatius.

Durada: 1h30