Sexisme i mitjans audiovisuals. Observatori de les dones als mitjans de comunicació.

Sexisme i mitjans audiovisuals

Quines imatges de la feminitat i la masculinitat difonen els mitjans de comunicació? Aquest taller proposa identificar i qüestionar els rols de gènere, les invisibilitzacions i desautorizacions presents als continguts de la televisió, els diaris i a internet i posar en valor, així mateix, aquelles representacions que contribueixen a la difusió de pràctiques innovadores que deixen enrere els estereotips de gènere tradicionals.

Durada: 2 hores