El sexisme és la nova normalitat

Parteixo del fet que les representacions tenen una gran significació, ja que provoquen efectes reals, materials. I no només es tracta d‟efectes concrets i mesurables, que recauen sobre les dones a títol individual, sinó també d‟efectes culturals a gran escala sobre com ens veiem [...]

2018-07-16T11:30:15+02:0025/11/2010|Categories: Altres textos|

Imposicions estètiques vestides de salut

Quan es refereix a les dones, la publicitat construeix i popularitza un model de salut molt determinat, i ho fa mitjançant l’associació de la salut amb altres valors considerats desitjables, com per exemple el reconeixement social, l’èxit, estar prima o la joventut. A partir [...]

2018-07-16T11:33:02+02:0025/04/2010|Categories: Altres textos|

Monovisions

És difícil aprendre a mirar d’una altra manera que no sigui l’habitual. De tants costums tan mal apresos, sovint en fem formes i institucionalitzem discursos i monovisions cap a una realitat social que ens demana altres lents. Fixem-nos en les cròniques socials o les [...]

2018-07-16T11:32:56+02:0025/04/2010|Categories: Altres textos|

La conveniència del benestar

Ens agradaria proposar un exercici. Un dia qualsevol, en una hora qualsevol, encenem la televisió i comptem tots els anuncis que fan. D’aquests anuncis, anotem els que suposem que van dirigits als homes i quins, a les dones. Dels que suposem que van dirigits [...]

2018-07-16T11:34:47+02:0025/05/2009|Categories: Altres textos|

Sota control

És sabut que, al llarg de la història, la construcció social dels cossos dels homes i les dones ha estat molt vinculada al grau de progrés o desenvolupament de la societat. En els inicis fundacionals de la nostra civilització europea, l’adveniment de la cultura [...]

2018-07-16T11:34:33+02:0025/04/2009|Categories: Altres textos|

Adolescència: alarma social!

Sembla que a la televisió, recentment, hi ha certa preocupació per captar el públic adolescent. Si durant anys les graelles televisives quasi no s’adreçaven de manera específica a l’adolescència, ara sembla que les programacions cada cop exagerin més les seves propostes encarades a connectar [...]

2018-07-16T11:37:33+02:0019/09/2008|Categories: Altres textos|

Per amor, faríem qualsevol cosa?

L'Associació Espanyola Contra el Càncer acaba de posar en marxa una campanya dirigida a conscienciar les dones sobre la importància de participar en els programes de detecció precoç del càncer de mama. Aquesta entitat té en la prevenció una de les línies d’actuació prioritàries [...]

2018-07-16T11:43:53+02:0018/10/2007|Categories: Altres textos|