Segons refereixen determinats diaris, hem pogut saber que Eli RazKallah, un jove fotògraf nordamericà, ha fet un excel·lent treball gràfic a partir de generar un posicionament crític en relació amb una sèrie d’espots publicats durant les dècades dels anys 50, 60 i 70 del segle passat per part de diverses agències de publicitat.

Sabem que els prejudicis i els nivells d’arquetipització màxima, pel que fa a la representació del gènere, sovint s’assoleixen per part dels missatges anomentats eufemísticament comercials. Però quan aquests prejudicis masclistes son presentats de forma comparativa mitjançant l’intercanvi de rols entre els personatges femenins o masculins, passem de l’evidència a la didàctica, s’esvaeixen tots els dubtes i tal com ja va posar de manifest la cineasta Alice Guy quan, el 1906, va realitzar el film Les resultats du féminisme, en el moment que canviem els papers assignats a cada sexe s’explicita l’arbitrarietat dels rols de gènere i entra en escena el ridícul i la possibilitat de convertir en evidències allò que de vegades queda justificat gràcies a la opacitat.

Si voleu podeu donar un cop d’ull al film d’Alice Guy i també a l’inspirat i inspirador treball d’Eli RazKallah.