Situar el problema: el consum de pornografia entre la població jove*

L’enquesta elaborada per l’estudi Des)Información sexual: pornografía y adolescencia de l’ONG Save the Children, publicat el 2020, revela que el 62,5% de les persones adolescents, entre 13 i 17 anys, han consumit pornografia. El 53,8% van accedir per primera vegada a la pornografia abans dels 13 anys i un 8,7% abans dels 10 anys. Cal ressaltar que en aquestes dades hi ha diferències de consum relacionades amb la identitat de gènere, l’opció sexual, la religió i el nivell socioeconòmic dels i les joves.

La motivació de la majoria de les persones adolescents per mirar pornografia per primera vegada, segons aquesta font, va ser aprendre sobre sexualitat, una dada que es repeteix en altres investigacions sobre el tema. Quasi la meitat d’adolescents (48%) va validar com a font d’aprenentatge i per al 30% la pornografia és l’única font d’informació sobre la sexualitat.

L’estudi també assenyala que el 36,8% de les persones que amb més freqüència consumeix pornografia no fa distinció entre la ficció pornogràfica i les seves pròpies experiències sexuals. Els nois, en comparació amb les noies, són els principals consumidors de pornografia i qui troba més similituds entre les imatges pornogràfiques i les pràctiques pròpies. Els nois són conscients que consumeixen una pornografia que està dissenyada per a ells, que s’adapta als seus desitjos i necessitats, mentre que les noies consumeixen pornografia com a forma d’aprendre allò que s’espera d’elles (gestos, postures, pràctiques, etc.).

Com a contrapunt, la percepció dels i les adolescents homosexuals i bisexuals sobre la pornografia és que aquesta és masclista i llunyana a les seves vivències, que no ofereix referents que possibilitin la seva identificació.

La gran majoria d’adolescents coincideix en el fet que la pornografia difon comportaments i imaginaris violents. La majoria d’adolescents homosexuals i bisexuals està d’acord que els continguts són violents mentre que aquesta proporció es redueix a la meitat en el cas dels adolescents heterosexuals. El 55% de les noies i la majoria d’adolescents amb gènere no binari nega l’existència de relacions igualitàries entre homes i dones en la pornografia davant del 31% dels nois.

El 54,1% de les persones enquestades considera que la pornografia inspira les seves experiències sexuals i al 54,9% els agradaria posar en pràctica allò que han vist. Els nois són els principals consumidors i també els que més imiten i volen imitar allò que han vist en les pantalles.

El 12,2% dels nois diu haver posat en pràctica escenes pornogràfiques sense el consentiment explícit de la seva parella i sense que aquesta hagi estat còmode.

L’entorn digital i la pornografia reprodueixen uns imaginaris masclistes basats en els mandats de gènere que promouen unes masculinitats autoritàries i agressives i unes feminitats sotmeses i passives, en què la heterosexualitat s’afirma com a norma. La majoria de les persones adolescents reconeix que aquestes representacions violentes i desiguals determinen la construcció del seu desig sexual.

*Les dades per a l’elaboració d’aquest text s’han extret dels següents estudis:

– (Des)Información sexual: pornografía y adolescencia. Un análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes y su impacto en el desarrollo y las relaciones con iguales. Save the Children, Espanya, 2020

– Uso de pornografía en adolescentes y educación sexual. Serrano Romero, G; Villena Moya, A; Chiclana Actis, C. Revista desexología, Espanya, 2020