comentari2setembre2008

Com serien les conegudes i recurrents converses d’ascensor sense les inestimables ofertes informatives que es publiquen setmanalment en els magazines dominicals?  De què parlaríem en aquells temps morts que se’ns acumulen com lloses entre reunió i reunió? O mentre fem cua al banc per un insípid ingrés? No patim, gràcies a aquestes plataformes que ofereixen conversa ràpida i adient per a una socialització del més in, ara sabem que el cànon de bellesa femenina ha decantat el pèndol cap a les corbes! Benaurada informació, que a tothom interessa! I benaurat Woody Allen, perquè encara que sembli mentida, és gràcies a ell que quedem tan bé a l’hora de participar d’una informació tan universal. Des de que el director treballa amb Scarlett Johanson no cal saber-ne de cinema. Perquè encara avui no hi ha res més important i més cool que saber que el grau d’informació que una dona pot aportar està directament relacionat amb les mides del seu cos.