Des d’aquestes línies, volem animar-vos a llegir un article que, de manera inusual, proposa un esquema complex i seriós sobre les causes i les implicacions que provoca la escassa contractació de dones en diferents esferes laborals. És cert que, en un principi, el subtítol de l’article mesura i quantifica en diners el talent femení, i que es fa poca referència a la poca visibilitat de les dones al món laboral com la infracció d’un dret. No obstant, si volem compartir el fet que, davant la minsa i poc rigorosa informació amb la que sovint son tractats els interessos de les dones, l’article emmarca la discriminació laboral de les dones com un fet seriós i desavantatjós per a les dones. Potser per que ho fa amb un llenguatge eminentment masculí?