Slide Amb el suport de: Procés Participatiu En aquest espai es recullen els materials produïts al llarg del desenvolupament del projecte participatiu Quina feinada!,
realitzat al llarg de dos anys amb grups de dones de diversos municipis, impulsat per l'Observatori de les dones en els
mitjans de comunicació
a partir de 2017. Així mateix, hi trobareu referències diverses relacionades amb la representació
visual i audiovisual del treball femení als mitjans de comunicació o a d'altres medis. Aquest conjunt de documentació té la
finalitat d'afavorir la reflexió i el debat a l'entorn d'aquest tema i de facilitar també l'accés a recursos diversos que permetin
enriquir els projectes d'institucions i entitats implicades a incrementar el reconeixement i la visibilitat de les aportacions de
les dones a tots els àmbits i amb tota la seva diversitat.