Aquesta setmana el programa televisiu “L’hora del lector” (C33), ha dedicat uns minuts en forma de reportatge al llibre de Pietat Estany, antiga col·laboradora de Ràdio Nacional i autora del llibre “Estimades Amigues”. A llibre s’hi publiquen diferents cartes enviades al mític programa radiofònic “El consultorio de Elena Francis”, que tot i que sempre van obtenir resposta, mai van ser radiades per problemes d’inconveniència temàtica. Moltes d’aquestes cartes són relats en primera persona de diferents i nombrosos abusos, maltractaments i violacions patits per diferents dones.  Amb la presentació d’aquest llibre, a banda de revisar la importància que podia tenir aleshores un espai radiofònic en femení on les dones podien parlar o fer evidents certs interessos de la seva incumbència, -fet que cal realçar en una programació mediàtica que, abans i avui, destaca per la seva masculinització-, també celebrem la manera com el llibre fou presentat pel programa: com un fons documental on poder testimoniar els nombrosos abusos que històricament han patit les dones i que fins avui han estat silenciats.