L’exposició Feminista havies de ser! Un recorregut pels masclismes del segle XXI (*) -que ha assolit 350.000 visitants en un mes- mereix el nostre reconeixement inequívoc per l’encert del seu discurs expositiu, articulat a partir d’un conjunt de preguntes, dades i afirmacions relacionades amb les expressions més recurrents del masclisme amb què les dones convivim en el nostre dia a dia. La proposta no minimitza la importància d’aquesta gestualitat quotidiana, carregada sovint d’un sexisme implícit que esdevé detectable i com a tal explícit, gràcies a la seva original posada en escena i a tots els elements que sumen intensitat al seu recorregut.

Des de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació valorem especialment que dediqui un dels seus espais als mitjans de comunicació i a l’excessiva tolerància que mantenen enfront de les manifestacions de clara orientació sexista. Tal com se’ns recorda a l’exposició, la complicitat injustificable d’alguns mitjans amb la cultura masclista apareix, massa sovint, amb diverses formes, que tenyeixen tant el tractament de la informació, com el dels programes d’entreteniment, en què aquesta deriva és encara més evident.

El diàleg interactiu amb el públic que proposa és un altre dels encerts de la posada en forma d’aquesta exposició. Gràcies a interpel·lar directament a l’experiència personal el muntatge expositiu converteix a les persones que la visiten no solament en receptores passives de la deconstrucció de les diferents manifestacions de la cultura masclista seleccionades sinó en agents actius del seu paper creatiu en la construcció de noves estratègies per a encarar-les i superar-les.

Feminista havies de ser! ens suggereix, alhora, una reflexió comunicativa. Després d’anys i anys de mobilitzacions, seminaris, actes, dispositius formatius, estratègies comunicatives, campanyes, estudis i literatura diversa, que han anat conreant un clima de sensibilització que poc a poc ha anat fornint els continguts del debat públic -on han participat amplis sectors socials, de manera general, i les feministes, de forma particular- hem de reconèixer i recordar, una vegada més, que hi ha una necessitat imperiosa de seguir propiciant, periòdicament, espais reflexius que, com aquest, insisteixin en allò que és bàsic: posar en qüestió els aspectes de caràcter multifactorial que incideixen a l’encara excessiva tolerància que a nivell social segueix prevalent envers el masclisme i les violències que alimenta.

(*) Palau Robert. Barcelona. Comissària: Natza Farré. Fins al 29 de novembre.