Des de les crítiques feministes anomenem discriminació sexista quan, des d’algun particular o alguna institució, hi ha un interès persistent en enclaustrar a les dones sempre en els mateixos models, sense donar oportunitat a la visibilització de la seva diversitat. Aleshores, no s’entén el motiu per el què una demanda realitzada justament des d’aquest principi, s’hagi de difuminar mitjançant un estudi d’avaluació de riscos laborals a favor d’una empresa que practica el sexisme amb la imposició d’un uniforme a les seves treballadores. També és cert que les treballadores també demanen poder portar pantalons per estar menys exposades als riscos particulars de la seva professió. Llavors, per què no la còfia a canvi dels pantalons?