Icones per la diversitat

 

Els diaris del 12 de novembre de 2018 es fan ressò d’una experiència creativa destinada a obrir el camp de visió sobre la representació dels cossos en l’àmbit de la comunicació senyalística.

Posant en qüestió el fet que el disseny “no té gènere” l’empresa col·laborativa Wàitala, de la mà de Mariona López, ha treballat la diversitat humana a través d’un seguit d’icones que obren noves perspectives a les diferents maneres de representar la realitat des d’una mirada lliure de sexisme, de tòpics i de clixès.

És un reconeixement de la importància que té el disseny en la manera com es conforma la realitat, perquè tal com hem de reconèixer moltes vegades, els llenguatges recreen la realitat però també la creen.

Felicitem la iniciativa d’aquest equip compromès en una nova manera de comunicar que ofereix aquesta eina, oberta a tothom, per tenir alternatives fàcils i disponibles a l’hora de fer un ús inclusiu de la comunicació visual, a les empreses, a la via pública, als serveis, a les institucions i i tota mena d’equipaments.

Gràcies per aquesta feina, que significa, sens dubte, una bona pràctica i un model inspirador!