Reflexionar sobre l’agenda oculta que implícitament mobilitza la difusió de determinants missatges al cinema, la televisió,a les xarxes o a la publicitat i analitzar com es representa la feminitat en les representacions visuals i narratives és l’objectiu del darrer projecte de l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació. Amb aquesta finalitat s’han elaborat quinze imatges que ofereixen  elements per pensar en els imaginaris que despleguen determinats models comunicatius i que permeten, alhora, traslladar a l’espai visible el significat que despleguen alguns missatges que, de forma reiterada, envaeixen el nostre espai més quotidià.

L’exposició Imatges per pensar, ofereix quinze imatges que posen en evidència alguns dels tòpics que sovint s’utilitzen per definir la feminitat, o per negar-la, i que en aquest cas, s’ofereixen per promoure debats i processos participatius que facilitin l’exercici de repensar també el tractament que reben els fets que protagonitzen les dones, així com les reaccions que provoca la seva expertesa. Quinze imatges, en definitiva, per tenir en compte les estratègies d’exclusió de l’experiència femenina i edificar, com a contrapartida, discursos alternatius que actuïn com a defensa i superació de les mateixes.