Benvinguda la campanya mundial contra la discriminació per raó d’edat iniciada per la Societat Francesa de Geriatria i Gerontologia en el context de la Covid-19 i impulsada per més de quaranta entitats científiques, mèdiques i socials. Té per objectiu fer visible la quantitat de situacions denigrants, de rebuig o exclusió i els prejudicis associats a la vellesa. Igual que d’altres esquerdes, la pandèmia ha posat al descobert un dels impactes d’aquesta discriminació amb el tema de les residències i l’atenció sanitària. Esperem que els mitjans de comunicació tractin amb atenció les dades i els estudis que es generin i divulguin amb aquesta campanya però que ens ajudin també a interpretar el fenomen amb una bona aplicació de la perspectiva de gènere. Que quan parlin de persones grans ho facin amb rigor i que quan hagin de diferenciar entre dones i homes grans també s’apliquin a fer-ho. Perquè si les estadístiques són tan clares respecte a la gran diferència entre la població masculina i femenina més gran de setanta anys, també ho és l’impacte de la pressió, la manca d’atenció o el menyspreu social que afecta unes o altres. Que si en aquesta campanya es troba a faltar aquesta perspectiva, que siguin els mitjans de comunicació, al costat de les institucions i les entitats, els que assumeixin la responsabilitat de reclamar-la. Que si les xifres ens parlen d’aquestes diferències, les notícies posin en relleu aquest factor per contribuir a entendre el fenomen i les seves particularitats. Que no hàgim de llegir entre línies sinó en text destacat que, si bé una visió negativa de l’envelliment soscava la dignitat de la vida d’homes i dones grans, aquestes últimes representen un percentatge molt major. L’edatisme projecta sobre elles una ombra específicament diferent –només cal pensar en l’estigmatització de l’envelliment femení- que s’afegeix a totes les altres discriminacions viscudes pel sol fet de ser dones. Socialment, no trobarem bones solucions si no partim de la base que no es pot actuar de manera igualitària davant d’un grup de població tan diferenciat. Les explicacions i els ecos d’aquesta campanya no haurien d’oblidar-se doncs d’aquesta premissa i traduir-la en informacions que trasllueixin també aquesta necessitat d’explicar les realitats i experiències de les dones grans com a fets particulars i diferenciats dins del conjunt de la gent gran.