Un dels aspectes que en gran mesura manté la discriminació envers les dones dins els imaginaris socials i culturals, és la pervivència de la invalidació de tot el que té relació amb la nostra participació en l’economia i el treball.

Aquesta invalidació es manifesta tant pel que fa a la pervivència d’una injusta però fonda bretxa salarial, com a la falta de reconeixement del treball de cura i/o domèstic. És a dir, desnivell salarial i invisibilitat, desvaloració i manca de reconeixement de l’impacte del treball domèstic i de cura.

D’altra part, l’àmbit dels mitjans de comunicació segueix fixat en representacions femenines estereotipades que juguen també a la contra de la concreció de la igualtat efectiva.

El 2 de desembre d’aquest 2017, l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació va promoure una jornada amb dues conferències especialment reveladores relatives a la situació de  representació del treball de les dones als mitjans de comunicació, tot partint d’un diagnòstic sobre la situació actual de discriminació, de la mà de dues expertes, Sandra Ezquerra i Joana M. Grenzner.

En el marc d’aquesta jornada es va presentar el resultat d’un taller de discussió i de producció alternativa des de l’experiència del treball en el qual van participar 22 representants dels diferents municipis que pertanyen a aquest Observatori.

Us fem arribar el resultat d’aquest taller que serà el punt de partida del treball per al pròxim any 2018.