Slide La lliga (“La Lega” - “Sebben che siamo donne”), 1900 - 1914 Cançons populars Informació Escoltar cançó