El comentari d’aquest mes té relació amb Els sabers de les dones als mitjans de comunicació, un projecte realitzat al llarg de dos anys, 2012 i 2013, amb la participació de grups de dones d’onze de les localitats que formen part de l’Observatori de les dones als mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa ha permès pensar els mitjans de comunicació d’una manera innovadora i articular, així mateix, diverses propostes que tenen a veure amb els sabers de les dones.

COMENTARISETEMBRE2013

En les dues fases d’aquest treball, la participació ha estat un element central. En la primera es van a dur a terme una sèrie de dinàmiques participatives d’observació i reflexió conjunta sobre l’experiència receptiva i el paper de les dones com a espectadores, lectores de premsa o usuàries dels mitjans de comunicació. En la segona es va organitzar un grup participatiu per elaborar una peça audiovisual que reflectís les vivències del dia a dia, sempre negat en favor de l’espectacle informatiu en el que l’enfrontament, la violència o la competició ocupen tot o gairebé tot l’espai. En aquest moment, tot el material enregistrat està en procés de muntatge i es preveu un visionat conjunt de totes les peces en una jornada que es durà a terme el proper 14 de desembre.

Ha estat una lliçó treballar amb les dones dels diferents grups i participar amb elles en els debats sobre la seva no-presència, als mitjans així com compartir el seu exercici de documentar algunes de les seves experiències i proposar-les com a possible informació susceptible d’esdevenir notícia.
Una de les conclusions que hem extret de la pràctica de reflexió sobre l’experiència de recepció –i que presentarem en el marc de la jornada esmentada- és la constatació d’una negació doble respecte a la forma que els mitjans de comunicació tracten l’experiència femenina: negació de la realitat de les dones, de les seves experiències i sabers, però també l’exclusió de la realitat de la seva part d’experiència femenina.

Podem seguir pensant el món a mitges i coneixent-ne només la meitat de les experiències que el configuren? El treball d’aquestes dones presenta seriosos dubtes que això pugui ser convincent per ningú.