Durant l’estiu l’Observatori ha continuat la seva tasca de recerca i observació dels mitjans de comunicació, i hem trobat algunes campanyes i articles dignes d’un comentari de la setmana. Així doncs, encetem aquest setembre amb l’article “La mujer como lacra” de Javier Marías publicat el passat juliol a El País.
Per sobre de tot, destaca el tractament poc respectuós i l’enfocament reduccionista del tema. És obvi que el seu discurs es construeix des del prejudici que té sobre les persones que es dediquen als temes relacionats amb el gènere, entre elles totes les feministes que, segons ell, “posem el crit al cel” sense motiu en veure una dona mig despullada anunciant un cotxe.
Però, què es pot esperar d’una persona que confon la representació amb la realitat? És obvi que la publicitat no reflecteix la realitat però sí ajuda a construir-la. Des d’entitats com l’Observatori no només es vetlla perquè el cos de les dones no sigui fet servir com a reclam publicitari, la cosa va més enllà. Es tracta de visibilitzar com la complicitat i l’abús que es fa dels estereotips per a la recerca de l’impacte mediàtic ha conduït a la invisibilització i a la discriminació de les dones.
Al final de l’article Marías ens dóna una recomanació per la nostra pràctica professional, així que ja només ens queda donar-li les gràcies per dir-nos pel que ens hem de preocupar: Gràcies, no ens havíem adonat.