Indubtablement, aquesta és la setmana de les croquetes de la Puri de la campanya de las Letras del Tesoro. El que sorprèn però, ja no és que un ministeri –o qui sigui- opti per una resolució com aquesta sinó que, més enllà de la inoportunitat del relat, el que ens deixa parades són les interpretacions que se’n fa d’aquesta. Òbviament, parlem de les apreciacions que al·leguen: quins temps aquests nostres en els que ja no podem admirar les dots culinàries de les dones! Honestament, no ens creiem que la gent sigui tan inexperta davant dels missatges publicitaris com per entendre, només, que la queixa reivindiqui el fet. O és que quan s’anuncia un refresc i es parla de la “chispa de la vida”, la gent creu que és la “chispa” el que hi ha dins del refresc, i no pas que la “chispa” en qüestió simbolitza el que significa consumir el refresc?