Les dones som el 52% de la societat catalana, la majoria numèrica, i tanmateix silenciada socialment per mecanismes de dominació patriarcal que menystenen el saber i les aportacions femenines. Els mitjans de comunicació majoritaris actuen com a corretges de transmissió d’aquest silenci. La invisibilitat en aquests mitjans és la reproducció del simbòlic patriarcal i permet la seva pervivència, així com la creació d’estandards de comportament. Malgrat això, els mitjans de comunicació són peces clau per modificar aquesta situació i contribuir a una representació adequada de les dones i tota la seva diversitat, i alguns estan compromesos en aquesta transformació.