comentarinovembre2008

Sí, en una setmana com aquesta celebrem un titular com aquest! No tant per la bona nova que anuncia, que ho és, sinó perquè parla de la violència envers les dones des d’un altre prisma. Fa evident una altra realitat d’aquesta violència que defuig d’un tractament victimista de les dones que pateixen la violència, i que no pretén vendre el resultat d’una estadística que, la majoria de les vegades, s’utilitza d’una manera sensacionalista quan no tremendista. Sí, pensem que aquest és un titular valent i compromès. Sí, també pensem que potser, a partir d’un nou exercici periodístic, podem relatar la violència envers les dones com un fet que compromet a tota la societat, sense excuses ni excepcionalitats.