En les últimes setmanes, a la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, arran del daltabaix ocasionat per les obres del tren d’alta velocitat a Barcelona, se li està qüestionant la bona gestió de la seva cartera. Fins aquí, tot correcte, ja que valorar la bona o la mala gestió de les polítiques públiques és un exercici legítim. Però dins d’aquest dret d’avaluar la gestió de la ministra, quina importància o rellevància té si la política en qüestió ha decidit fer-se un lifting facial? Quina relació hi ha entre la seva opció estètica i la seva feina?
Perquè després diguin que els homes i les dones ocupen el mateix espai en l’imaginari social, i que per suposat, reben el mateix tractament!
O és que potser a tots els homes polítics se’ls fa un seguiment per comprovar com han transformat els seus cossos des de que ocupen els seus càrrecs?

comentarinovembre2007