comentaridesembre2008

Com a reclam publicitari, no hi ha res millor que associar les festes amb la promesa de sexe desenfrenat. Fins aquí, res de nou. Amb més modèstia, ja els envelats s’aprofitaven per temptejar possibilitats de festeig i de seducció, o per fer una descoberta de la pròpia sexualitat. No obstant, dins d’aquest engranatge d’allò espectacular –que sembla que avui sigui l’única fórmula per reinventar les promocions tradicionals–, potser tot plegat se’ns escapa de les mans. Sobretot perquè amb aquests excessos i intensitats, la sexualitat de les noies surt força malparada. Doncs, segons les diferents publicitats, les noies esdevenen icones “privilegiades” que simbolitzen el sexe fàcil en un cos idealitzat. Així, per tant, no se les convida a participar sinó a esperar ser objectes per ser utilitzats, posseïts i, fins i tot, reclamats.