Davant la creixent sensibilitat de moltes entitats i de la població en general envers les pràctiques sexistes en l’àmbit comunicatiu, l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el recurs Eina per a una comunicació no sexista per actuar tant preventivament com reactivament davant les demandes d’una ciutadania cada cop més activa i crítica en relació amb aquest tema.

Diversos estudis indiquen que el tractament pejoratiu de les dones, els estereotips sexistes i la discriminació a través del llenguatge o de la imatge són conceptes i nocions difícils d’identificar i d’objectivar a causa dels múltiples factors socials i culturals que els condicionen i constaten també que la legislació i la jurisprudència sobre aquesta qüestió no estan prou desenvolupades perquè es puguin aplicar operativament d’una manera fàcil i normalitzada.

Aquest recurs pretén, doncs, millorar l’anàlisi i les actuacions institucionals relacionades amb el sexisme en la comunicació i té una orientació eminentment pràctica. Ofereix orientacions jurídiques, recomanacions i exemples de bones pràctiques, així com un qüestionari interactiu, un glossari i un decàleg amb l’objectiu que es pugui auditar el sexisme en diferents pràctiques comunicatives.

[ Seguiu llegint ]