Slide Mobilitzacions i lluites laborals Origen de la commemoració
Institut Català de les Dones
Guia de recursos
8 de març Dia Internacional de les Dones ICD
Cartells, fotografies i pel·lícula