Slide Pa i Roses (“Bread and Roses”), 1911 Cançons populars Informació Escoltar cançó