Queixes i bones pràctiques

Aquest vol ser un espai dirigit a tota la ciutadania per que feu constar les vostres felicitacions o queixes davant d’aquells continguts audiovisuals que cregueu que superen o perpetuen un discurs sexista i una representació estereotipada de les dones o de la feminitat. Les següents bústies estan directament vinculades al correu de l’Institut Català de les Dones, que és qui gestiona els vostres comentaris, els analitza i els treballa, i els remet, si cal, als equips responsables. Només cal que et presentis, que anomenis el material audiovisual al que et refereixes i que expliquis breument els teus motius. Gràcies !!!

Bústia Queixes: icd.comunicacio@gencat.cat

Bústia de Bones Pràctiques: icd.comunicacio@gencat.cat

Memòria de queixes i bones pràctiques

Aquest informe presenta l’anàlisi de les queixes i les pràctiques positives sobre la representació de gènere als mitjans de comunicació realitzades a través de l’Institut Català de les Dones i de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. L’estudi té com a objectiu principal conèixer els continguts dels mitjans que han estat valorats positivament o negativament per la ciutadania en relació a la imatge de les dones i dels homes. La significació dels missatges per part de la ciutadania té un valor socio-cultural que ens permet entendre una part important del procés de recepció dels mitjans.

Memòria queixes i bones pràctiques 2014

Memòria queixes i bones pràctiques 2013

Memòria queixes i bones pràctiques 2012

Memòria queixes i bones pràctiques 2011

Memòria queixes i bones pràctiques 2010

Memòria queixes i bones pràctiques 2009

Memòria queixes i bones pràctiques 2008

Memòria queixes i bones pràctiques 2007

Annex queixes i bones pràctiques 2007