Quin protagonisme? Presències i absències en els relats contemporanis de les accions de les dones

La invisibilitat de les dones en els mitjans de comunicació és quantitativa, però també qualitativa, o sigui, de relats i de continguts. Per assegurar la presència de les dones en els mitjans cal garantir les condicions per la seva participació i això requereix l’erradicació de mecanismes de desacreditació i de desautorització que encara hi persisteixen. En la representació de les diversitats cal tenir en compte que no hi ha una única forma de representar la diversitat ja que no es tracta de canviar l’estereotip per un altre. És important entendre que dins la diversitat hi ha pluralitat, i que no totes les dones tenen les mateixes oportunitats. Per a representar les diversitats, cal considerar les diferents opressions (opció sexual, capacitats, procedències, etc.) més enllà del fet de ser dona. En les representacions de les diferències, sovint es fa servir l’expressió “donar veu”, però tots els col·lectius i totes les persones tenen veu, però no totes som escoltades. És simplement una qüestió d’escolta i de tenir present que tothom pot ser un interlocutor vàlid.

Amb Miriam Hatibi, Carme Porta, Salima Jirari
Moderadora: Alba Garcia Sànchez