Normalment fem descansar sobre els mitjans de comunicació els comentaris crítics d’aquesta secció de l’Observatori, però aquest cop, volem fer palès que si bé els mitjans tenen molta responsabilitat respecte a la invisibilitat del quefer de les dones per una manifesta falta d’atenció cap a tot allò que no està en la norma androcèntrica , també és veritat, i més preocupant si es vol, que de vegades és la pròpia societat quan s’expressa públicament, qui demostra una altíssima falta de sensibilitat. Aquestes dues imatges, reflecteixen desacomplexadament el que els seus protagonistes defensen: que en els espais on es prenen decisions considerades transcendents per a la economia, amb fortes influències, per cert, sobre la vida quotidiana de dones i homes, no hi tenen lloc els saber i parers femenins. Així ens va.