Per començar el curs amb una mica de bon humor i per recordar que hi ha pràctiques comunicatives que superen els arquetips i els tòpics, i que s’atreveixen –tot defugint una trascendència impostada– a respondre als prejudicis i al menysteniment que encara planen sobre de les representacions femenines: