Els casos de violència masclista que acaben en mort són només la punta de l’iceberg d’un fenomen complex, però malauradament, sembla que és l’aspecte que interessa els mitjans de comunicació. A més a més, sovint aquesta parcel·la informativa és acompanyada d’imatges que no tenen cap valor informatiu i que, per contra, banalitzen o esdevenen elements morbosos que desproveeixen de valor la notícia.

En una setmana com aquesta, hem de recordar que els mitjans de comunicació són un espai poderós de transmissió d’idees i que per tant, tenen el poder de contribuir a un canvi de models simbòlics, i això és el que esperem. Per aconseguir-ho, cal que s’aproximin a la violència masclista d’una altra manera, objectivament i fent servir només aquelles fotografies imprescindibles, neutres i que allunyin la violència masclista de l’anècdota, de casos concrets, i del victimisme amb el que sovint es tenyeixen aquestes notícies.