Comentari de l'Observatori de les dones als mitjans de comunicació

Que el reflux del 8 de març no se’n va tot per l’aigüera i que hi ha algunes de les promeses fetes que es mantenen, algunes de les rutines modificades ampliant la perspectiva de gènere i algunes intencions declarades en progressiu acompliment.

Per exemple, a les televisions públiques (TV3 i betevé) s’han explicitat una sèrie de propostes que han posat en el centre informatiu notícies relatives al fer de les dones, tot i que, sovint encara, plantejades més des de la seva excepcionalitat que des de la seva normalitat, però molt més presents. S’estan obrint escletxes en algunes finestres que el sexisme mantenia tancades a cal i canto i donant molta més pantalla i visibilitat a àmbits concrets de l’experiència i el fer femení com l’esportiu o el cultural, concretament cinematogràfic. També s’ha incrementat el ressò mediàtic de situacions en les quals les estratègies vitals de les dones aporten clares perspectives de solució a problemes endèmics com són el de la cultura de les cures. S’han replantejat també les rutines informatives respecte a la violència masclista incorporant gran part de les consideracions que des del moviment feminista s’han anat fent des de fa molts anys.

Podem dir que són tantejos, però també que són reconeixibles i esperem que augmentin i es consolidin per anar al fons d’una veritable comunicació no sexista.