Des d’aquestes línies, volem destacar la iniciativa endegada pel diari 20 minutos, que promou periòdicament amb el títol de “Trobada ciutadana”, un espai en el que diferents veus expertes debaten i reflexionen al voltant d’un tema d’interès social. Si bé en d’altres trobades es va prioritzar la discussió entorn la realitat mediambiental o educativa, aquest cop ha estat la igualtat de gènere. Des d’aquest espai hem sabut del “Pla de polítiques de dones” (2008-2011) que el govern aprovarà abans de l’estiu. Val la pena destacar la diversitat de veus que van participar en aquest espai. Amb els seus testimonis s’evidencia que les demandes de les dones tenen una implicació de caràcter global i universal.