comentarimarc2013

Eulàlia Lledó Cunill (2013) Cambio lingüistico y prensa.Problemas, recusos y perspectivas. Editorial Laertes, Barcelona.

També hi ha bones noves en el món de la comunicació que val la pena ressaltar i Eulàlia Lledó ha fet l’ esforç de anar-ne recollint, quasi podríem dir que una a una, en un magnífic text on posa de relleu les estratègies que han anat construint-se per tal de superar l’androcentrisme i el sexisme en la llengua.

L’autora, posa en joc la seva agudesa estilística, la seva llarga trajectòria en el terreny de la investigació dels biaxos sexistes i androcèntrics en la llengua i la literatura, així com la seva experiència com a docent i comentarista per revelar i donar a entendre la influència que exerceixen els biaixos ideològics en l’ús de la llengua en relació al sexe femení, tot afirmant allò que ens ha recordat altres vegades: La llengua no és ni sexista ni adrocèntrica. Tot depèn de l’ús que se’n faci.

Però allà on el llibre és més revelador és precisament en el detall amb què analitza els canvis que es produeixen com a resultat del qüestionament dels vells i mals usos i gràcies a l’ aparició de modes nous per visualitzar les dones en els mitjans de comunicació: utilització de fórmules visibilitzadores, les raons que s’ esgrimeixen per a les noves visibilitats, els canvis que s’han anat consolidant, els canvis emergents, els canvis en les denominacions professionals i finalment les transformacions en la narració de la violència masclista.

Lledó acaba dient: “La lengua,, por su propia naturaleza, cambia. Evoluciona en todos los aspectos; desgraciada la lengua que no lo hace, porque es una lengua muerta, perfecta, pero muerta”. I finalment referma la seva posició a favor de la inevitabilitat i la inexorabilitat dels canvis pel que fa a la visibilitat dels ser, estar, de les experiències i sabers de les dones, en correspondència als canvis que, es vulgui o no, s’estan produint dia a dia.