Des de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, volem donar a conèixer una pàgina web, i proposar-la com un bon exemple del que, per a nosaltres, entenem que és una bona manera de parlar de i des de les dones. Es tracta de la pàgina Memòria de les Corts, Presó de les dones, un espai virtual que recupera per a la memòria històrica el devenir d’una presó de dones que va funcionar des del 1939 al 1955. Més enllà de la visibilització d’un fet que per moltes persones és desconegut, destaquem també la rigorositat i el bon quefer informatiu. Posant al mateix nivell el valor del document escrit amb el testimoni oral de diferents protagonistes dels esdeveniments narrats, fuig de l’efectisme i el sensacionalisme, tot proposant una lectura coherent i reveladora.