En comptes d’un comentari, avui proposem un exercici de treball: Quina informació deu amagar un titular periodístic com aquest? Aquelles dones que hagin pensat que es tracta d’un titular per alertar a la població de l’alt risc d’estrès a que les dones estan sotmeses, degut a que la seva jornada laboral és doble, donat que de manera general, el pes de la conciliació domesticolaboral recau principalment en elles, tenen premi! Bé, premi o el consol de saber que potser es troben en el grup de les tres dones propenses a gaudir d’una bona salut mental, ja que desentrellar el que aquest titular amaga té bastant de mèrit. Pels homes que hagueu encertat la resposta, tranquils, que esteu fora de tot risc.