Singulars són aquelles persones que destaquen per posseir determinades qualitats úniques o poc freqüents. Singular és un adjectiu que es pot aplicar tant a un home com a una dona, és a dir, és un mot epicè. Singulars és el programa dirigit per Jaume Barberà, que sense alterar les convencions televisives i amb tota la naturalitat, dóna a conèixer les particularitats i el saber d’experiències personals plenes d’interès i originalitat. Però Singulars significa, alhora, una pràctica comunicativa modèlica perquè té en compte que la singularitat humana està formada per dones i homes, i perquè posa de relleu, així mateix, la diversitat de singularitats present entre les dones, defugint la fal.làcia que en el tots també hi som totes i la falsedat que totes som només d’una manera.

Singulars, que emet el canal 33, mereix la màxima difusió per la curiositat amb què ens convida a apropar-nos a les persones (singulars) entrevistades i perquè dóna espai i temps suficient per a que aquestes despleguin el seu saber. A Singulars, les persones singulars són les dones i homes i els seus coneixements o activitats tractats amb el mateix interès i cura. S’estendrà l’exemple?