Slide

Dones de Tabacalera. Uns temps i uns espais de memòria

Mobilitzacions i lluites laborals Vagues i manifestacions

“Els sabers de les dones”, Observatori de les dones
en els mitjans de comunicació, 2012-2013,
Testimoni Francisca Blanco Barrios