Slide No em posseeixes (You Don't Own Me), 1964 Cançons populars Informació Escoltar cançó