Projecte destacat

Eina per a una comunicació no sexista

Panoràmica de l’Observatori

Panoràmica #1 – Ana Polo i Maria Rovira

Instància de participació ciutadana impulsada per ajuntaments

Observatori de les dones

Queixes i bones pràctiques

Projecte desenvolupat per