Xerrades i tallers2018-07-15T23:36:19+00:00

Xerrades i tallers

Activitats amb finalitats informatives a disposició dels ajuntaments que formen part de l’Observatori per desenvolupar amb diversos col·lectius

Estereotips a la pantalla

Com s’han representat les dones al llarg de la història? Un recorregut per la pintura, el cinema, la publicitat… per desembocar en la imatge que actualment es reprodueix de les dones des dels mitjans de comunicació.

Sexisme i mitjans audiovisuals: premsa, televisió i internet

Anàlisi dels processos d’invisibilització, discriminació i victimització en tots els formats audiovisuals, tant dels que informen con dels que entretenen, fent especial atenció a les retòriques publicitàries. S’analitzarà com els mitjans entenen i parlen a les dones.

L’imaginari de l’amor. Les representacions visuals de l’amor romàntic

A través d’aquest taller es proposa una anàlisi de la manera com les imatges cinematogràfiques han construït un model d’amor romàntic per així poder valorar-ne les seves implicacions en el nostre dia a dia.

La representació de la violència contra les dones en els mitjans

Parlem del maltractament audiovisual: la construcció iconogràfica de la violència contra les dones, utilitzada sovint com un recurs espectacular, i com aquesta violència es representa d’una manera natural en les narracions audiovisuals.

Reinventar la publicitat

Proposta d’exercicis pràctics per al cicle superior de primària i per a secundària per superar el llenguatge sexista de la publicitat.

Taller per a professionals dels mèdia

Anàlisi de la representació de les dones a la premsa i als informatius.
Té per objectiu veure com en el terreny informatiu es parla de les dones des de punts de vista molt concrets que acaben construint-ne una imatge victimitzadora. Observar també quin lloc ocupen les dones en aquests discursos, i debatre sobre com donar una visió més global de les notícies que les dones generen.