El 1996, unes dones que van estar sotmeses durant la guerra dels Balcans a múltiples violacions, van aconseguir que el tribunal de la Haya reconegués la violació com a crim de guerra. Avui, celebrem la notícia de que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha votat unànimement a favor de considerar la violació com a una ‘tàctica de guerra’, que adquireix dimensions desproporcionades en els conflictes bèl·lics, i que converteix les dones com a ‘víctimes reduplicades’. Si, és una notícia que mereix una celebració. D’altra banda però, fins avui no ha estat possible aquesta consideració?