“EL PUNT DE VISTA DE LES DONES: protagonismes i absències en els mitjans de comunicació” és una trobada de reflexió i debat sobre l’actual estat de la qüestió de la representació de les dones en els mitjans de comunicació destinada a tots els municipis que formen part de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació.

Aquesta activitat participativa té l’objectiu de promoure un espai de reflexió sobre la representació de les dones en els mitjans de comunicació i de recollir les opinions i comentaris de les dones dels municipis a partir dels temes de debat. El recull d’opinions es portarà a la Jornada VINT ANYS VINT CAUSES, de commemoració dels 20 anys de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació  que tindrà lloc a l’octubre de 2021 en la CIBA de Santa Coloma de Gramenet.  L’activitat també té per finalitat difondre la Jornada per incentivar la participació de les dones del territori.

Alguns dels temes que es portaran a debat són: el tractament mediàtic de les violències masclistes; la representació dels cossos de les dones; la presència de les dones en els mitjans de comunicació com a professionals; l’agenda setting dels mitjans de comunicació i les experiències de les dones; la diversitat en la representació de les dones.

  • Durada: 1h 30

  • Format: Virtual o presencial

  • Dinamització: Anna Celma o Núria Gebellí (periodistes) + persona tècnica de l’Observatori

  • Calendari de realització: maig, juny, setembre 2021

  • Necessitats tècniques: ordinador, projector i altaveus

Per a sol·licitar més informació: observatorid@observatoridelesdones.org